Kokkipuoti yhteystiedot
---

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Kokkipuoti Oy (jäljempänä “Kokkipuoti”) Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki 010 231 2090, kokkipuoti@kokkipuoti.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kiira Öhblom
Korkeavuorenkatu 45
00130 Helsinki
kiira.ohblom@kokkipuoti.fi

3. Rekisterin nimi

Kokkipuodin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten, näihin kuitenkaan tyhjentävästi rajoittumatta: myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on uusasiakashankinta, olemassa olevien asiakassuhteiden hoito, yrityksen brändin ja tuotteiden markkinointi, myös suoramarkkinointi ja muut vastaavat markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet, sekä suoramarkkinointikieltojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot
- etu- ja sukunimi
- sähköposti
- puhelinnumero

Muut tiedot
- evästeiden kautta kerättävät tiedot
- tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
- evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätty profilointitieto
- käyttäytymiseen perustuvat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään Kokkipuodin verkkokaupan ja myymälässä rekisteröitymisen kautta. Henkilön tietoja voidaan myös lisätä rekisteriin manuaalisesti kasvokkain, puhelimitse, sähköpostitse tai muuta kautta tapahtuneen vuorovaikutuksen seurauksena.

Käyttäytymiseen perustuvaa tietoa kerätään Kokkipuodin verkkosivujen, sähköpostien ja sosiaalisen median kanavien kautta evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää manuaalisesti ja kerätä myös julkisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta säännonmukaisesti rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja saatetaan kuitenkin luovuttaa, mikäli palvelun toteuttaminen sitä edellyttää esimerkiksi yhteistyössä järjestetyn tapahtuman yhteydessä. Tällöinkin tietoja luovutetaan vain ehdoton minimimäärä, ja vain osapuolelle, joka käsittelee tietoja vastuullisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään järjestelmätoimittajamme Nebula Oy:n käyttämillä palvelimilla, jotka sijaitsevat Suomessa. Capnova ylläpitää kattavia tietoturvakäytäntöjä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja henkilökohtaisin salasanoin. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Järjestelmän käyttäjäsalasanojen säilytys noudattaa toimialan turvallisuusstandardeja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin on tallennettu. Jos tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi vaatia virheen korjaamista. Tarkastus- ja korjausoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköpostitse ja osoittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa, ja niihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää reksiterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinointia varten sekä vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot.

Kokkipuoti Oy
Korkeavuorenkatu 45
00130 Helsinki

http://www.kokkipuoti.fi
kokkipuoti@kokkipuoti.fi